Ett projekt som drivs av Fredens Hus och stöttar skolor kring fred, demokrati och mänskliga rättigheter

Grattis Schillerska gymnasiet - vinnare av Skolornas Fredspris 2023!

Schillerska gymnasiet i Göteborg är vinnare av Skolornas Fredspris 2023. Priset delades ut av Annie Lööf och Jan Eliasson på Sveriges lärares lärarscen under Bok- och biblioteksmässan i Göteborg den 28 september 2023. Under den välbesökta prisutdelningen deltog förutom Schillerska gymnasiet även representanter från fjolårets vinnare Rålambshovsskolan.

Juryns motivering: 

”Schillerska gymnasiet skapar förutsättningar för samhällsengagemang. Med en skolledning som uppmuntrar till långsiktiga och hållbara arbeten, skapas en miljö som främjar utveckling. Skolan önskar ha en självklar roll i ett aktivt arbete för demokrati och mänskliga rättigheter och önskar bidra till att förebygga en demokratisk tillbakagång. Schillerska gymnasiet är en skola som både verkar för nutid och framtid!”

I priset ingår bland annat:

  • Enkätundersökning
  • Klassuppsättning Emerich är mitt namn
  • Två utställningar
  • Fortbildning för samtlig skolpersonal
  • Workshopar för samtliga klasser
  • Monologteatern Emerich var hans namn
  • Utbildningsresa till Oslo

Nominera din skola till Skolornas Fredspris!

Nu öppnar vi en ny nomineringsomgång för Skolornas Fredspris. Priset är ett kunskapslyft där både elever och personal får fördjupa sig i frågor om mänskliga rättigheter, fred, medmänsklighet, civilkurage, intolerans och normer.

Sista dag att nominera är 5 maj 2024.

Prisutdelning sker på Bok- och biblioteksmässan 2024 i Göteborg av Annie Lööf och Stefan Löfven.

Eventuella frågor besvaras via nominera@skolornasfredspris.se

Nominera din skola här

Bakgrund

Skolornas Fredspris stöttar skolor med pedagogiska resurser och insatser i frågor om fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Årligen delar vi ut priset Skolornas Fredspris vilket är ett kunskapshöjande pris med utbildningar för elever och personal samt resestipendium för en utbildningsresa till en hågkomstplats.

Initiativtagare till Skolornas Fredspris är förintelseöverlevaren Emerich Roth (1924–2022). Det operativa arbetet leds av generalsekreterare Jesper Magnusson och utbildningschef Charlotta Granath.

Skolornas Fredspris har utvecklats under fem års tid för att idag stå för att ge långsiktig stöttning för skolor med utgångspunkt från behov som skolan har.

Om priset

Priset innebär ett flertal kunskapshöjande insatser för elever och personal under ett läsårs tid, deltagande i utbildningsnätverk och med fortsatt samarbete med Fredens Hus. Eleverna besvarar en enkät och utifrån svaren läggs arbetet upp. Utbildningsinsatserna är därför unika och anpassade för den skola som vinner.

Vinnande skola får även resestipendium för att genomföra en hågkomstresa till en av Förintelsens minnesplatser med utbildning före, under och efter resan tillsammans med utbildade pedagoger. I dagsläget genomförs resor till Polen och Norge.

Kontakt

Har du frågor om Skolornas Fredspris? Hör av dig till hej@skolornasfredspris.se eller till någon i arbetsgruppen genom e-postadresserna här nedanför.

Jesper Magnusson
Generalsekreterare
jesper.magnusson@skolornasfredspris.se

Charlotta Granath
Utbildningschef
charlotta.granath@skolornasfredspris.se

Oscar Ohlson
Utbildningsstrateg och utvecklingsledare

Antonio Basala
Sakkunnig för hågkomstresor till Polen

Samarbetspartners Skolornas Fredspris

Emerichfonden

Fredens Hus

Lärarstiftelsen

Prisutdelningen genomförs i samarbete med Sveriges lärare (tidigare Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet)

 

Skolornas Fredspris  | hej@skolornasfredspris.se