Ett projekt som drivs av Fredens Hus och stöttar skolor kring fred, demokrati och mänskliga rättigheter

Skolornas Fredspris 2024: Vi gratulerar årets tre finalister!

Praktiska gymnasiet Malmö City, Hässleholms Tekniska Skola och Fjällenskolan i Järfälla är årets finalister för Skolornas Fredspris 2024.

Finalplatsen innebär att dessa skolor får ta del av flera utbildningsinsatser kopplade till fred, demokrati, civilkurage och mänskliga rättigheter. Vinnande skola får även ett resestipendium på 50 000 kronor.

På Emerich Roths 100-årsdag, den 28 augusti, offentliggörs vilken skola som vinner Skolornas Fredspris 2024. Skolornas Fredspris delas ut den 26 september på Lärarscenen, Bokmässan, tillsammans med Emerichfonden, Fredens Hus och Lärarstiftelsen. Prisutdelare är Annie Lööf och Stefan Löfven.

De tre skolorna har på olika sätt visat att de redan har kommit en bit på väg i arbetet för fred och demokrati, samtidigt är de också ärliga i sina behov och utvecklingsområden. Finalskolorna har valts ut efter skriflitiga nomineringar och sedan djupintervjuer med elever, personal och skolledning. Samtliga tre skolor visar stor vilja till att ta nästa steg och utveckla arbetet framåt.

I priset ingår bland annat:

  • Enkätundersökning
  • Klassuppsättning Emerich är mitt namn
  • Två utställningar
  • Fortbildning för samtlig skolpersonal
  • Workshopar för samtliga klasser
  • Monologteatern Emerich var hans namn
  • Utbildningsresa till en hågkomstplats

Nominera din skola till Skolornas Fredspris!

Årets nomineringsomgång har nu stängt.

På Emerich Roths 100-årsdag, den 28 augusti, offentliggörs vilken skola som vinner Skolornas Fredspris 2024.

Prisutdelning sker på Bok- och biblioteksmässan 2024 i Göteborg av Annie Lööf och Stefan Löfven.

Eventuella frågor om nomineringar besvaras via nominera@skolornasfredspris.se

Bakgrund

Skolornas Fredspris stöttar skolor med pedagogiska resurser och insatser i frågor om fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Årligen delar vi ut priset Skolornas Fredspris vilket är ett kunskapshöjande pris med utbildningar för elever och personal samt resestipendium för en utbildningsresa till en hågkomstplats.

Initiativtagare till Skolornas Fredspris är förintelseöverlevaren Emerich Roth (1924–2022). Det operativa arbetet leds av generalsekreterare Jesper Magnusson och utbildningschef Charlotta Granath.

Skolornas Fredspris har utvecklats under fem års tid för att idag stå för att ge långsiktig stöttning för skolor med utgångspunkt från behov som skolan har.

Om priset

Priset innebär ett flertal kunskapshöjande insatser för elever och personal under ett läsårs tid, deltagande i utbildningsnätverk och med fortsatt samarbete med Fredens Hus. Eleverna besvarar en enkät och utifrån svaren läggs arbetet upp. Utbildningsinsatserna är därför unika och anpassade för den skola som vinner.

Vinnande skola får även resestipendium för att genomföra en hågkomstresa till en av Förintelsens minnesplatser med utbildning före, under och efter resan tillsammans med utbildade pedagoger. I dagsläget genomförs resor till Polen och Norge.

Kontakt

Har du frågor om Skolornas Fredspris? Hör av dig till hej@skolornasfredspris.se eller till någon i arbetsgruppen genom e-postadresserna här nedanför.

Jesper Magnusson
Generalsekreterare
jesper.magnusson@skolornasfredspris.se

Charlotta Granath
Utbildningschef
charlotta.granath@skolornasfredspris.se

Oscar Ohlson
Utbildningsstrateg och utvecklingsledare

Antonio Basala
Sakkunnig för hågkomstresor till Polen

Samarbetspartners Skolornas Fredspris

Emerichfonden

Fredens Hus

Lärarstiftelsen

Prisutdelningen genomförs i samarbete med Sveriges lärare (tidigare Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet)

 

Skolornas Fredspris  | hej@skolornasfredspris.se